Psychosociale hulp voor bedrijven

Het succes van uw organisatie wordt voor een groot deel bepaald door uw medewerkers. Hoe de medewerkers in hun vel zitten is dan ook mede bepalend voor hun output. Als werkgever ga je ervan uit dat medewerkers fit zijn als ze aan het werk zijn. Maar dat is niet altijd het geval. Als ze ziek zijn in de vorm van griep of gebroken been dan is het duidelijk dat er beperkingen zijn. Als een medewerker psychische klachten heeft, dan is het niet altijd direct zichtbaar. Die klachten kunnen allerlei oorzaken hebben zowel werk- als privé- gerelateerd. Medewerkers kunnen burn-out raken of door een rouwproces gaan of privé omstandigheden hebben die het werk beïnvloeden. Dit kan zich uiten in een mindere output dan normaal, klagen, ongeïnteresseerd lijken, kort lontje hebben, niet over willen werken, te laat op het werk komen, regelmatig onverwachts een dag vrij nemen, zorgverlof aanvragen en/of frequent ziekteverzuim.

De nieuwe generatie medewerkers vinden hun privé leven steeds belangrijker dan werken. Werknemers willen een betere levenskwaliteit ervaren en hun prioriteiten herbekijken. Ze werken hun contracturen en doen niet meer dan in de functieomschrijving staat. Heb je dan te maken met Quiet quitters of medewerkers die overbelast is en hun uiterste best doet om het werk af te krijgen en tegelijkertijd voor zichzelf zorgen om niet uit te vallen. Goed om met deze medewerkers in gesprek te gaan.

Als er bij de eerste signalen direct ingegrepen wordt kan uitvallen soms voorkomen worden. Een medewerker die uitvalt met psychische klachten heeft vaak een langere periode nodig om het werk weer te hervatten. Het traject van re-integratie is onduidelijker dan iemand die bijvoorbeeld een gebroken been heeft.

Medewerkers vallen niet zomaar uit met psychische klachten. Vaak speelt het al langer en is de medewerker niet in staat geweest om het aan te pakken.

In het kader van goed werkgeverschap schakelen steeds meer bedrijven preventieve zorgverlening in. Dit om de medewerker te helpen om iets te doen aan de psychische klachten. Ook als een medewerker eenmaal uitgevallen is, schieten bedrijven te hulp door psychische ondersteuning aan te bieden. De medewerker voelt zich dan gehoord en zich niet alleen staan in zijn proces naar verandering en verbetering. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door werkgever en werknemer.

Een werkgever heeft recht op een gezonde werknemer en een werknemer heeft recht op een betrokken werkgever. Alle twee zijn ze verantwoordelijk.

Speelt er iets binnen jouw organisatie en zou je eens zou willen sparren over de mogelijkheden neem dan contact met me op.

blz 1 borchure

blz 2 brochure