Een verkrachting, oorlog, ernstig verkeersongeval, gewapende overval of het (plotseling) overlijden van een dierbare. Het zijn allemaal ingrijpende gebeurtenissen, waar vrijwel iedereen in het leven mee te maken krijgt. EMDR therapie is een behandeling om de gevoelens van angst, verdriet, boosheid, ontreddering en hulpeloosheid te reduceren.

Veel mensen zijn goed in staat om met psychische beschadigingen om te gaan en deze op eigen kracht of met hulp uit de omgeving te boven te komen. Echter kan niet iedereen op eigen kracht om gaan met de verwerking van een ontwrichtende ervaring. Op langere termijn krijgt de getroffene last van indringende beelden (herbelevingen) van het gebeurde, gaat situaties/zaken die herinneringen hieraan oproepen vermijden of vertoont extreme schrikachtigheid. Daarnaast is er vaak sprake van een breed scala van andere emotionele problemen, waardoor getroffenen worden beperkt in hun dagelijkse functioneren. We spreken dan vaak van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

EMDR therapie bij PTSS

Belangrijkste diagnostische criteria van een PTSS:
A: De betrokkene is blootgesteld geweest aan een intens schokkende ervaring en vertoonde emotionele reacties als angst, hulpeloosheid of afschuw.
B: De gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd, bijvoorbeeld in de vorm van steeds terugkomende en zich opdringende onaangename herinneringen, akelige dromen of flashbacks.
C: Aanhoudend vermijden van prikkels, zoals gedachten, gevoelens, activiteiten en plaatsen die bij het trauma horen.
D: Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid, zoals slaap- en concentratieproblemen, overmatig waakzaamheid en schrikreacties.
E: De duur van de stoornis is langer dan een maand en veroorzaakt sterk lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren.

Hoe werkt EMDR therapie?

EMDR therapie is een behandeling voor trauma’s, waarbij de cliënt zijn/haar aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan het bewustzijn opdringt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oogbewegingen, tikjes of klikjes op de oren. Bij slechts twee behandelmethoden voor trauma’s is de werkzaamheid voldoende aangetoond. Één hiervan is dus Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR. EMDR therapie is dan ook momenteel een van de meest toegepaste methoden voor behandeling van psychisch trauma. EMDR is kortdurend, cliëntgericht, kent een duidelijke geprotocolleerde aanpak en heeft een stevige wetenschappelijke basis. Mensen met klachten die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis zijn over het algemeen na enkele EMDR-sessies weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden op te pakken.

EMDR en medicatie

Cliënten die te kampen hebben met een trauma willen dat graag aanpakken met EMDR. De vraag die me regelmatig gesteld wordt is of medicatie invloed heeft op het resultaat van de behandeling. Soms nemen cliënten al medicatie en soms hebben cliënten een recept gekregen van de huisarts of psychiater om met medicatie te gaan starten. Die vraag vind ik best lastig te beantwoorden. Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd dat een client die een antidepressiva gebruikt, een gedrogeerde client is. Dat vind ik wel een beetje kort door de bocht. Het onderzoek van Serge Steenen geeft antwoord op deze vraag. Het antwoord is dus: ‘Ja, antidepressiva heeft een negatief effect op de behandeling’. Voor uitleg van het onderzoek en de bevindingen heb ik een video toegevoegd.

In deze video legt Serge A. Steenen (arts en promovendus bij prof. dr. Ad de Jongh) uit of het gebruik van medicamenten effect hebben op de psychotherapiebehandelingen voor PTSS. In het kader van zijn promotieonderzoek (Towards pharmacotherapy for traumatic memory) heeft Serge bij PSYTREC in een grote, systematisch en prospectief bijgehouden database kunnen analyseren wat de effecten zijn van het blijven slikken van medicamenten tijdens het ondergaan van het behandelprogramma (EMDR + exposure + sport + psycho-educatie).

Je bekijkt de video hier: https://lnkd.in/efWKdpcn

Maak een afspraak

Heb jij iets ingrijpends meegemaakt en blijven de beelden, gedachtes en gevoelens van angst, verdriet en pijn aanhouden? Blijf er dan niet langer mee rondlopen. EMDR therapie laat de zwaarte van de gebeurtenis binnen enkele sessies afnemen. De feiten blijven natuurlijk bestaan, maar de emotionele lading wordt minder!
Bel voor een afspraak 06-53 55 03 65