Een verkrachting, oorlog, ernstig verkeersongeval, gewapende overval of de plotselinge dood van een dierbare. Het zijn allemaal ingrijpende gebeurtenissen, waar vrijwel iedereen in het leven mee te maken krijgt. EMDR therapie is een behandeling om de gevoelens van angst, ontreddering en hulpeloosheid te reduceren.

Veel mensen zijn goed in staat om met psychische beschadigingen om te gaan en deze op eigen kracht of met hulp uit de omgeving te boven te komen. Echter kan niet iedereen op eigen kracht om gaan met de verwerking van een ontwrichtende ervaring. Op langere termijn krijgt de getroffene last van indringende beelden (herbelevingen) van het gebeurde, gaat situaties/zaken die herinneringen hieraan oproepen vermijden of vertoont extreme schrikachtigheid. Daarnaast is er vaak sprake van een breed scala van andere emotionele problemen, waardoor getroffenen worden beperkt in hun dagelijkse functioneren. We spreken dan vaak van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

PTSS

Belangrijkste diagnostische criteria van een PTSS:
A: De betrokkene is blootgesteld geweest aan een intens schokkende ervaring en vertoonde emotionele reacties als angst, hulpeloosheid of afschuw.
B: De gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd, bijvoorbeeld in de vorm van steeds terugkomende en zich opdringende onaangename herinneringen, akelige dromen of flashbacks.
C: Aanhoudend vermijden van prikkels, zoals gedachten, gevoelens, activiteiten en plaatsen die bij het trauma horen.
D: Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid, zoals slaap- en concentratieproblemen, overmatig waakzaamheid en schrikreacties.
E: De duur van de stoornis is langer dan een maand en veroorzaakt sterk lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren.

EMDR therapie is een behandeling voor PTSS, waarbij de cliënt zijn/haar aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan het bewustzijn opdringt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oogbewegingen, tikjes of klikjes op de oren. Bij slechts twee behandelmethoden voor PTSS is de werkzaamheid voldoende aangetoond. Één hiervan is dus Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR. EMDR therapie is dan ook momenteel een van de meest toegepaste methoden voor behandeling van psychisch trauma. EMDR is kortdurend, cliëntgericht, kent een duidelijke geprotocolleerde aanpak en heeft een stevige wetenschappelijke basis. Mensen met klachten die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis zijn over het algemeen na enkele EMDR therapieën weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden op te pakken.

coronavirus

Door de corona crisis is het niet altijd mogelijk om een face to face afspraak te maken. Heb je klachten maar durf of kan je niet naar de praktijk te komen dan kunnen we de EMDR op afstand doen.

Heb jij iets ingrijpends meegemaakt en blijven de beelden, gedachtes en gevoelens van angst, verdriet en pijn aanhouden? Blijf er dan niet langer mee rondlopen. EMDR therapie laat de zwaarte van de gebeurtenis binnen enkele sessies afnemen. De feiten blijven natuurlijk bestaan, maar de emotionele lading wordt minder!
Bel voor een afspraak 06-53 55 03 65