Traumahulp bij bedrijven

Eigenlijk wil je er niet teveel bij stil staan of bij nadenken wat er allemaal mis kan gaan binnen het bedrijf. Maar toch is het nodig.

  • Wat als er brand uit breekt?
  • Wat als er een ongeluk plaats vindt binnen het bedrijf?
  • Wat als er iemand een hartaanval krijgt of iemand overlijdt tijdens zijn werk?
  • Wat als er een medewerker ernstig ziek wordt?
  • Wat als er een overval is?

Dit raakt een bedrijf. Als traumahulpverlener kom ik vaak bij bedrijven waar iets heel ergs is gebeurd. Sommige bedrijven hebben een noodplan maar in de praktijk blijken daar vaak hiaten in te zitten en moet er ter plekke iets bedacht worden om de situatie aan te pakken. Dat is lastig omdat er emoties meespelen als er iets ergs is gebeurd. Mensen reageren verschillend op erge gebeurtenissen. Ze bevriezen, vechten of vluchten. Waar mensen van te voren zeker denken te weten dat ze in zullen grijpen bij een traumatische gebeurtenis kan dat soms heel erg tegen vallen. Iemand kan bevriezen, aan de grond genageld staan en het niet voor elkaar krijgen om iets te doen. Of een medewerker vlucht en laat een slachtoffer alleen achter. Hoe gaat die medewerker er daarna mee om? Dan is het fijn als er een hulpverlener is die mee kan helpen en tips kan geven.

Na een traumatische ervaring op het werk heeft het even tijd nodig om weer te herstellen. Bij de ene medewerker gaat dat sneller en gemakkelijker dan bij de andere medewerker. Sommige medewerkers hebben hulp nodig om de gebeurtenis een plekje te geven of om de emotionele lading te verminderen. Dan kan in de vorm van gesprekken, psycho-educatie eventueel in combinatie met EMDR.

In het burgerlijk wetboek, artikel 7.658 titel 10 afdeling 6, staat dat een werkgever verplicht is om zorg aan de medewerkers aan te bieden als er een traumatische gebeurtenis plaats vindt op de werkvloer.

Laat je van te voren informeren over de mogelijkheden. Wacht niet tot er iets ergs gebeurt!