Burnout

Wanneer je uitgeput bent en je steeds minder betrokken voelt bij wat je doet, is het raadzaam om er nu al iets aan te gaan doen, om uitval te voorkomen. Maak een afspraak bij Inflo om niet in die burnout te geraken, of kom praten om de scherven bij elkaar te vegen als je net te laat bent. Met burnout therapie gaan we onderzoeken waardoor je in een burnout bent geraakt en hoe je er weer uit kan komen. Daarnaast kijken we hoe je kunt voorkomen om in de toekomst weer een burnout te krijgen. Je krijgt meer regie over je perfectionisme, je (te) grote verantwoordelijkheidsgevoel en andere overtuigingen die ervoor zorgen dat je burnout raakt.

Burnout en perfectionisme

Perfectionisten hebben gemiddeld een grotere kans om tegen een burnout aan te lopen. Constant op je tenen lopen, alles perfect willen doen voor jezelf maar zeker voor anderen: het kan ervoor zorgen dat je langzaam maar zeker uitgeput raakt.

Ben je bang om te falen, om de controle te verliezen of om niet gewaardeerd te worden? Ben je ervan overtuigd dat je niet goed bent zoals je bent? Als perfectionist wil je het beter dan goed doen. Dit kost extra tijd en energie. Bij een grote werkdruk wordt er meer beroep gedaan op je output en dan kan je in de knel komen. Hierdoor heb je te weinig tijd voor herstel. Als dit lang duurt kan een burnout het gevolg zijn.

De ploeterende perfectionist is steeds bezig alles op te lossen wat hij tegenkomt, vooral ook zaken van anderen. Als er iets misgaat, beschouwt deze perfectionist dat als zijn fout, ook al heeft hij er niets mee te maken. Voelt een ander zich vervelend, dan vindt een beetje perfectionist dat hij dat had moeten voorkomen. Schuldgevoel ligt steeds op de loer.

Een burnout door een slepend conflict

Wanneer een conflict maar niet opgelost wordt en zich steeds langer voortsleept, kan dat een factor van grote betekenis worden in je leven. Heb je een arbeidsconflict? Of is er sprake van een slepend conflict in de privésfeer of een juridisch conflict? Is er misschien sprake van pesterijen die maar niet op lijken te houden? Conflicten en pestgedrag van anderen kunnen een significante invloed hebben op je gemoedstoestand. Je gaat slechter slapen, wordt prikkelbaarder, angstig zelfs. Ook kun je je je steeds minder goed concentreren. Misschien voel je je chronisch vermoeid en kom je niet meer tot rust. Het gevaar van een burnout komt dan erg dichtbij.

Wat onderzoek hierover zegt

Er is veel onderzoek gedaan naar burnout. Wat de oorzaken kunnen zijn en hoe het voorkomen kan worden. Uit het onderzoek van TNO (2015) komt een duidelijk overzicht naar voren.

 

 

 

 

Maak een afspraak

Wil jij eindelijk wel eens gewoon tevreden zijn? Wil je weer grip hebben op je leven? Schroom dan niet om een afspraak te maken. Ik ben een ervaringsdeskundige en weet heel goed hoe het is om een burnout te hebben. Wacht niet langer en bel voor een intakegesprek.