Performance coaching

Performance coaching biedt een structuur om een optimale verbinding te leggen tussen de strategische doelen van je organisatie en je eigen persoonlijke ambities.

Performance coaching is erop gericht je te motiveren en je persoonlijke ontwikkeling te versnellen. Je zult merken dat performance coaching zowel ondersteunend als stimulerend is. Jij geeft aan wat je ontwikkeldoelen zijn en samen werken we naar die doelen toe. Waarbij ik als coach aan de zijlijn meeloop terwijl jij je doelen gaat bereiken.

Leadership coaching

Ik help managers en leidinggevenden bij het ontwikkelen van hun leidinggevende kwaliteiten.

Effectief leidinggeven

Je bent leidinggevende en loopt bij het aansturen van je medewerkers steeds tegen dezelfde dingen aan. Ligt het aan de medewerkers of is het iets wat jij doet waardoor je niet het gewenste resultaat bereikt? Het kan ook zijn dat je als MT-lid niet goed uit de verf komt. In vergaderingen vind je het moeilijk om te zeggen wat je wilt zeggen of als je je zienswijze verkondigt, heb je het gevoel dat er niet echt geluisterd wordt. Je leidinggevende geeft je regelmatig dezelfde feedback en je vindt het lastig om dit op te pakken. Allemaal dingen waar je als leidinggevende mee te maken kunt krijgen. Je wilt je ontwikkelen op deze gebieden maar hebt een spiegel, klankbord, sparringpartner nodig die je helpt bij deze ontwikkeling.

Leren leidinggeven

Je gaat binnenkort een leidinggevende positie bekleden. Mooi dat je deze stap gaat maken maar er zijn wat punten waar je denkt tegenaan te gaan lopen. Je hebt behoefte aan een coach die je kan helpen bij je professionele ontwikkeling.

Mijn eigen ervaring

Ik heb zelf diverse managementposities bekleed. Ook ik ben aangelopen tegen de problemen waar je als manager tegen aan kunt lopen. Met mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn ervaring als leidinggevende kan ik je begeleiden en coachen.

Faciliteren

Ik stuur en begeleid bedrijfs bijeenkomsten zodat u zich kunt concentreren op het doel en de inhoud ervan.

Begeleiding bij bedrijfs-bijeenkomsten

Een afdeling of een managementteam dat zich helemaal wil concentreren op de inhoud van hun bijeenkomst, kan mij inhuren voor het faciliteren van die bijeenkomst. Soms is het gewenste resultaat een plan, een oplossing of een idee. Ik begeleid het proces van de eerste uitwisseling van informatie tot aan de afronding in de vorm van SMART afspraken over de acties die de deelnemers na de bijeenkomst zullen uitvoeren.

Soms is er ook sprake van een lastig onderwerp waarbij intensief overleg met een deskundige van waarde is en de rode lijn bewaakt dient te worden. Die af en toe eens samenvat, vragen stelt of iedereen erbij betrekt. De rol, bijdrage en invloed van iedere deelnemer wordt desgewenst bekeken.

Ook kunnen workshops in overleg en op locatie worden georganiseerd.