Hechtingsproblematiek

Sommige kinderen hebben een slechte hechting met hun moeder. Dit kan zich uiten op allerlei manieren, zoals:

  • Springen;
  • Slecht luisteren;
  • Extreem angstig als moeder de ruimte verlaat;
  • Geen of slecht contact leggen;
  • Angststoornis;
  • Stemmingsstoornis;
  • Astma;
  • Persoonlijkheidsstoornis;
  • Dwingend gedrag;

Oorzaken van hechtingsproblemen?

Een slechte hechting tussen moeder en kind kan veroorzaakt worden door traumatische gebeurtenissen tijdens de zwangerschap, de geboorte of kort daarna. Bijvoorbeeld overlijden van een dierbaar iemand van de moeder of scheiding van de vader van het kind. Maar ook een moeilijke zwangerschap of een zware bevalling.

Een andere oorzaak is de fysieke verwijdering doordat de baby in de couveuse moet of in het ziekenhuis moet blijven en moeder naar huis mag.

Astma

Er is onderzoek gedaan naar kinderen met Astma en daaruit blijkt dat een groot aantal kinderen met astma niet goed gehecht is met de moeder. Als de band tussen moeder en kind gerepareerd is, dan verdwijnt vaak de astma en is 80% van de kinderen medicijnvrij. Tevens blijkt dat een verbetering van de hechting ook helpt bij andere (opvoedings-) problemen.

Behandeling

Moeders voelen zich vaak schuldig omdat er een slechte hechting is ontstaan. Nu is er een nieuwe methode die het voor moeders mogelijk maakt om de hechting te verbeteren. Voordeel is dat de behandeling niet het kind belast, maar gericht is op de moeder. De therapie bestaat uit 3 fasen:

1. Het opsporen van het trauma.
2. Deze gebeurtenis en bijbehorende gevoelens opruimen.
3. Een nieuwe “ideale” zwangerschap en geboorte installeren.

Fase 2 en 3 worden met behulp van hypnose doorlopen.

Een slechte hechting is niet de schuld van de moeder. De moeder is wel degene die de hechting kan verbeteren. Als je denkt dat je een slechte hechting met je kind hebt, wacht dan niet langer om jullie relatie hechter te maken. Het zal jullie alle twee gelukkiger en blijer maken. Het kind zal heel het leven profijt hebben van een goede hechting met moeder.