Rouwgevoelens

Bij rouw denken we vaak aan het verlies van iemand die dicht bij je staat zoals opa, oma, vader, moeder, broer of zus. Soms word je ook overvallen door rouwgevoelens van iemand die verder van je weg lijkt te staan. Dit kan je dan onverwachts erg uit balans brengen.

Verschillende soorten rouw

Rouw bij het verlies van een kind is enorm zwaar. Het hoort niet zo te gaan. Maar ook verlies van iets wat er nooit geweest is, zoals een onvervulde kinderwens kan een gecompliceerd gevoel van verdriet met zich mee brengen.

Door de beëindiging van een partnerrelatie gaan mensen vaak ook door een rouwproces. Zelfs als het de eigen keuze was om de relatie te beëindigen. Soms kunnen gedachtes opkomen of we de juiste keuze is gemaakt. Met deze rouw wordt vaak geen rekening gehouden kan kan je zomaar ineens overvallen.

Het verbroken contact met een gezinslid brengt ook rouw met zich mee. Het gemis en gedachte dat je het liever anders had gewild en daardoor een gevoel van onmacht kan je overvallen.

Het verlies van gezondheid kan ook rouw teweeg brengen. Bijvoorbeeld het verliezen van het rijbewijs omdat het niet meer verantwoord is om auto te rijden. Maar ook een ernstige ziekte, ongeluk en handicap brengt rouw met zich mee.

Een ander soort rouw is het verliezen van een collega. Niet omdat die collega overlijdt maar omdat die collega ergens anders gaat werken of stopt met werken.  Dit verlies kan verschillende effecten op jou hebben. Je ervaart letterlijk een gemis.

Rouw baanverlies

Ook kun je rouwen omdat je je baan verliest. Je wordt dan overvallen door allerlei emoties. Je gaat jezelf vragen stellen zoals:  Wie ben ik nu nog zonder baan? Dit soort rouw wordt vaak over het hoofd gezien. De aandacht gaat snel naar het zoeken van een nieuwe baan. Je solliciteert en wordt keer op keer afgewezen. Je gesprekspartner ziet iemand in rouw. Als je aandacht aan je rouwproces besteedt dan zul je merken dat je voor een werkgever een meer interessante gesprekspartner bent.

Wat deskundigen over rouw zeggen

Elisabeth Kubler-Ross heeft veel onderzoek gedaan naar stervensbegeleiding en rouwverwerking en beschrijft 5 fases van rouw die doorlopen worden:

  • Ongeloof
  • Boosheid
  • Onderhandelen
  • Depressie / verdriet
  • Aanvaarden

Soms worden hier nog ontkenning (na ongeloof) en schuldgevoel aan toegevoegd. Dit is voor veel rouwende vaak herkenbaar.

De rouwdeskundige William Worden beschrijft rouwtaken. Daarmee wil hij zeggen dat een rouwende iets kan doen. Dat geeft de rouwende vaak houvast in plaats van het allemaal alleen maar te mogen/moeten ondergaan. De vier rouwtaken zijn:

  • Het verlies aanvaarden
  • De pijn doorvoelen
  • Aanpassen aan een leven zonder hetgeen wat verloren is
  • Het verlies een plek geven en zonder het verlies verder te kunnen leven

Maak een afspraak

Wil je het verlies een plek geven en de nieuwe situatie accepteren (met hetgeen je verloren bent) maak dan een afspraak.